Làm thế nào 'Secret Giá vé' Có thể thay đổi cách bạn Fly

Ứng dụng di động là chiến máy bay mới nhất trong cuộc chiến trên chi phí và sự trung thành của khách

Ứng dụng Hopper. Nguồn: Hopper Inc.

Justin Bachman

Chuyển lên Expedia hay Priceline để tìm kiếm một chuyến bay và bạn có thể sẽ thấy một “đục” giá vé: Giá A, nhưng không có tàu sân hay thậm chí là thời gian chính xác. Làm thế nào thực hiện điều này giúp bạn, người ta có thể yêu cầu? Tốt…