Cách bắt đúng xe buýt

Ở những nơi như thế này

Ở Zurich

Đặt báo thức trên điện thoại của bạn.

Ở Jakarta

Tại sao phải bận tâm, có được Gojek.

Ở Delhi

Hãy lo lắng, nó sẽ bắt bạn.

Ở Đài Bắc

Duỗi tay bạn như thể WWII không bao giờ xảy ra.

Ở Manila

Nói chuyện tốt hơn với người lái xe jeepney.

Ở DC

Đầu tiên, nhận đủ thay đổi trong một tiệm giặt là.

Ở Bắc Kinh

Rõ ràng: học tiếng Trung.

Ở Tokyo

Bây giờ bạn biết tiếng Trung dễ dàng hơn nhiều.

Ở Kathmandu

Dựa vào trí tuệ tập thể, bạn ạ.

Ở Rome

Nghiên cứu người La Mã.

Tại Luân Đôn

Có xe buýt không?

Ở Paris

Nhận bằng về lập bản đồ.

Ở Almaty

Chỉ cần giống như tất cả lưu lượng truy cập cho đến khi thành công.