Cách kết bạn ở một đất nước mới

Kể từ khi chuyển đến Vương quốc Anh sáu tháng trước, tôi đã làm việc chăm chỉ với công việc toàn thời gian ngoài giờ đang kết bạn

Ảnh: Vladimir Vladimirov / Getty Images

Bởi Madison Darbyshire

Tôi đang ở một bữa tiệc nướng tại một người bạn mới về nhà khi cuộc trò chuyện chuyển sang lên kế hoạch cho bữa tiệc tối.