Tôi rất vui khi biết về nền tảng Bora, đặc biệt là nền tảng này rất quan tâm đến hệ sinh thái biển. Tôi hoàn toàn đồng ý nếu một nền tảng di chuyển cũng trong lĩnh vực chơi trò chơi. mà chúng ta biết rằng những người đam mê hoặc người dùng chơi trò chơi như Fifa rất nhiều và cho đến bây giờ bản mash đã rất phổ biến với người chơi. Tôi hy vọng Nền tảng Bora có thể là một nền tảng lớn trong năm nay. Hãy đi đến Mặt trăng # Hệ sinh thái