Tôi thích hình ảnh lớn hơn của bạn.

Tôi sẽ mua một tòa nhà và biến nó thành một nơi trú ẩn nơi tôi thực sự tin tưởng vào những người mà tôi đã giúp đỡ. Tôi sẽ cho họ một tuần để ổn định và sau đó trở thành nhân viên xã hội của họ sự giúp đỡ từ một người không nhìn họ với sự thương hại và những người mong họ quan tâm.

Yea khắc ive đã nghĩ rất nhiều về điều này.