Cô đơn trong thế giới - Vienna 195 Ultravox / Người Nga / Nghi thức vô tâm / Đây Ain Blog Một blog du lịch Đây là Diệt chủng / Cơn ác mộng

Tôi là người ở Vienna!

Chuyến bay của tôi đến từ Vienna nên tôi đã ở đây trên một chiếc layover. Didnith biết nhiều về thành phố tới đây và tôi thậm chí còn biết ít hơn. À, có phải là toàn bộ mục đích của du lịch? Không? Nó có phải là không? Rất tiếc.

Nó cập nhật âm thanh ngày hôm nay:

Tiền bạc. Thiết kế. Thuốc. Thuốc. Gái mại dâm. Kim tiêm. Chia sẻ. Kim tiêm. Logo. Thisplusthat.ie

Bức ảnh: