Tôi nghĩ rằng bạn đã giúp tôi đến Úc!

Feench Polynesia cũng sẽ làm việc cho tôi, vì tôi là người nói song ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp, một người không biết nói tiếng Pháp nhưng tôi đọc nó dễ dàng như tiếng Anh.

Tôi yêu xe buýt và xe lửa, đưa chúng đi khắp nước Anh và Scotland trong độ tuổi 20 và 30 của tôi.

Cảm ơn rất nhiều cho tiền boa! Có lẽ tôi sẽ thấy bạn xuống dưới!