Iceland

Một trong những địa điểm đẹp bất ngờ nhất mà tôi đã có niềm vui được nhìn thấy. Một lựa chọn nhỏ từ chuyến đi của tôi vào tháng 12 năm 2018.