Sự kiện IEO: DU LỊCH

Ba sự kiện (Airdrop, Quiz và Like)

Chào mọi người! Đây là EOSDAQ (DEX dựa trên EOS).

EOSDAQ sẽ sớm tiến hành IEO (Cung cấp trao đổi ban đầu) cho TRAVEL dNATION.

Trước IEO, EOSDAQ hiện đang bắt đầu Ba loại sự kiện cho hai mã thông báo (NBD, NOJA) do TRAVEL dNATION cấp.

Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn có thể tham gia! Vui lòng kiểm tra dưới đây để biết chi tiết về các sự kiện.

Đích

1) Sự kiện Airdrop Vui lòng tham gia TRAVEL dNATION, Telegram hoặc KakaoTalk và điền vào Mẫu Google được đăng ở đó. Bạn cũng có thể gửi tài khoản EOS của mình đến nội dung@blocbuster.kr Khi bạn hoàn thành, chúng tôi sẽ xác nhận và gửi cho bạn 10 mã thông báo NBD / 100 mã thông báo NOJA.

 • Telegram (KOR) => https://t.me/traveldchat
  • Telegram (ANH) => https://t.me/traveldnationeng
  • KakaoTalk => https://open.kakao.com/o/g7i4jf0
  • 2. Sự kiện đố vui Vui lòng tham gia TRAVEL dNATION Vượt qua Telegram hoặc KakaoTalk và làm một bài kiểm tra. Sau đó, điền vào các câu trả lời và viết tài khoản EOS của bạn trên Biểu mẫu Google được đính kèm với Telegram hoặc KakaoTalk. Bạn cũng có thể gửi câu trả lời và tài khoản EOS của bạn đến nội dung Hãy theo dõi!

   3. Sự kiện giống như sự kiện củaVvvvvvvvvvvvvvvvv Nếu bạn gửi ảnh chụp màn hình đến nội dung@blocbuster.kr, chúng tôi sẽ xác nhận và gửi cho bạn 25 mã thông báo NBD / 250 mã thông báo NOJA.

   • Facebook => www.facebook.com/pg/traveldnationpicks
    • Instagramwww.instagram.com/traveldnationwww.instagram.com/traveldnation_reasonwww.instagram.com
    • DU LỊCH

     Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng trả lời bài viết này hoặc hỏi trong Telegram hoặc WeChat của chúng tôi.

     • EOSDAQ là một DEX (Trao đổi phi tập trung) dựa trên EOS.
     • Chúng tôi đặt tiêu chuẩn cho DEX bằng cách cung cấp nền tảng giao dịch an toàn và thân thiện nhất với người dùng.
     • Đối tác ví1) imToken - https://token.im/doad2) TokenPocket - https: //www.mytokenpocket.vip3) MEET.ONE - https://meet.one/doad4) Ví NOVA - http: // eosnova. io5) Ví toán học - http: //mathwallet.org6) PocketEOS - https: //pocketeos.com7) EOS Lynx - https: //eoslynx.com8) Bitpie - https: //bitpie.com9) EOS LIVE - https: / /eos.live

      EOSDAQ1) Trang web: https: //eosdaq.com2) Telegram (tiếng Hàn): https://t.me/EOSDAQ_KOR3) Telegram (tiếng Anh): https://t.me/EOSDAQ 4) Twitter: https: // twitter .com / EOSDAQ_DEX5) Trung bình: https://medium.com/@contact_88501