Bước vào cuộc phiêu lưu tiếp theo với Uproote Platinum!

Nếu bạn biết bất cứ điều gì về Uproote Platinum, thì chúng tôi thích đi du lịch. Nhìn vào bất kỳ trang web của chúng tôi, bất kỳ album ảnh, trang trí trong văn phòng của chúng tôi, tất cả chúng đều bị ảnh hưởng bởi chuyến đi của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng việc đi du lịch ảnh hưởng mạnh mẽ đến một cá nhân và thông qua điều này, có thể dẫn đến rất nhiều thành công cá nhân cũng như chuyên nghiệp. Điều chính đi du lịch mang lại cho bạn là tiếp xúc. Nếu bạn không bao giờ rời khỏi tiểu bang mà bạn lớn lên hoặc ở bờ biển, bạn sẽ không bao giờ thấy một cách sống khác, những người khác nhau, các tôn giáo khác nhau, v.v. Bạn đã bao giờ thưởng thức những chiếc bánh cua nổi tiếng của Baltimore, pho mát nổi tiếng của Philadelphia, hay Tôm hùm nổi tiếng của Maine? Nếu bạn không bao giờ rời khỏi tiểu bang của mình, bạn sẽ không bao giờ trải nghiệm tất cả những thực phẩm tuyệt vời này dành riêng cho các thành phố địa phương. Và đó chỉ là một bờ biển phía đông. Trước khi chúng tôi tiếp tục thực phẩm, chúng tôi muốn mang nó trở lại hoạt động kinh doanh. Bạch kim được chia sẻ muốn chia sẻ với bạn những cách mà du lịch thế giới có thể giúp bạn thành công hơn trong công việc.

Khả năng thích ứng- Bạn có thể lên kế hoạch cho chuyến đi hoàn hảo nhưng luôn có cơ hội mọi thứ sẽ thay đổi. Có thể chuyến bay của bạn bị trì hoãn hoặc bạn có kế hoạch cho một chuyến đi bộ và thời tiết xấu. Bạn cần có khả năng linh hoạt và thích nghi. Trong kinh doanh, bạn có thể lên kế hoạch trình bày hoàn hảo nhưng máy tính của bạn có thể chết và bạn cần thay đổi nhanh chóng. Thông qua việc đi du lịch, bạn có thể học cách thích nghi.

Giao tiếp / Làm việc theo nhóm - Mỗi thành phố, tiểu bang và quốc gia giao tiếp khác nhau. Bạn đã bao giờ ở đâu đó và bạn không nói ngôn ngữ? Bạn học cách chọn ngôn ngữ đó hoặc sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Kinh nghiệm này cho phép bạn làm việc tốt hơn với các loại đồng nghiệp khác nhau và hiểu rõ hơn về họ. Nó cũng cho phép bạn cởi mở hơn với những ý tưởng mới đã thấy một lối sống khác ở các quốc gia khác.

Quản lý thời gian- Khi bạn đi du lịch, bạn muốn xem càng nhiều càng tốt bởi vì bạn không biết khi nào bạn sẽ trở lại đó. Học cách quản lý thời gian của bạn, lập kế hoạch phù hợp và hiệu quả với thời gian của bạn sẽ chuyển dịch giống nhau thành lực lượng lao động.

Lãnh đạo- Vào cuối ngày, tất cả những điều được đề cập ở trên giúp định hình bạn thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Bạn lập kế hoạch, đưa ra quyết định và thực hiện.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn bước ra ngoài vùng thoải mái của mình và dành thời gian để đi du lịch thường xuyên hơn trong năm nay! Thử thách bản thân để đi đâu đó mà bạn chưa từng có. Hãy chắc chắn để theo kịp với các chuyến đi bạch kim Uproote tại đây!