Theo kinh nghiệm của tôi, cảnh sát ở các nước thế giới thứ ba là một trò lừa đảo lớn. Vậy là bạn đúng rồi.