Infographic - Dự báo hành khách toàn cầu năm 2019

IATA đã đưa ra dự báo hành khách toàn cầu của họ cho năm 2019 và đang nhìn vào năm mới với sự lạc quan thận trọng.

Hàng không đóng một phần quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Nó dự kiến ​​rằng mọi người sẽ chi 919 tỷ đô la cho du lịch hàng không trong năm nay - khoảng 1% GDP thế giới. Người tiêu dùng sẽ nhận được nhiều giá trị hơn từ du lịch hàng không vào năm 2019, trong khi sử dụng nhiều đội tàu mới sẽ giúp sinh lời và tiết kiệm nhiên liệu.

Alexandre de Juniac, Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành của IATA, đã chia sẻ một số từ tích cực:

Du lịch trên máy bay chưa bao giờ là một thỏa thuận tốt cho người tiêu dùng. Không chỉ giá vé ở mức thấp, các tùy chọn cho khách du lịch đang mở rộng.

Bạn có muốn biết những gì chúng ta có thể mong đợi cho hành khách vào năm 2019? Kiểm tra số liệu thống kê mới nhất của ngành hàng không trong infographic dưới đây.

Theo các số liệu dự báo, lưu lượng hành khách sẽ vượt quá khả năng. Điều này có nghĩa là các yếu tố tải sẽ tăng lên, điều này tốt cho dòng dưới cùng của hãng hàng không.

Điều này không có nghĩa là năm 2019 sẽ không có thách thức. Các vấn đề như tính bền vững, kế hoạch cơ sở hạ tầng và năng lực sân bay là tất cả những điều phải được giải quyết sớm hơn là sau này.

Hãy để tóm tắt lại các số liệu thống kê:

Số liệu 2019 so với 2018

 • Hành khách: 4,59 tỷ so với 4,34 tỷ
 • Tăng trưởng lưu lượng hành khách, RPK: 6.0% so với 6.5%
 • Tăng trưởng năng lực hành khách, ASK: 5,8% so với 6,0%
 • Hệ số tải trọng hành khách: 82,1% so với 81,9%
 • Doanh thu hành khách: $ 60 tỷ so với $ 564 tỷ
 • Lợi nhuận ròng: 35,5 tỷ đô la so với 32,3 tỷ đô la
 • Lợi nhuận ròng trên mỗi hành khách trả tiền: 7,75 đô la so với 7,45 đô la

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn trong các tài nguyên IATA sau:

 • Sự lạc quan thận trọng kéo dài vào năm 2019 - Các hãng hàng không hướng đến thập kỷ đen
 • Phát biểu của Alexandre de Juniac tại Ngày truyền thông toàn cầu
 • Hiệu quả kinh tế của ngành hàng không
 • Bảng thông tin thống kê ngành