Giới thiệu Du lịch đến Iran podcast

Tôi luôn có ý tưởng về podcast và giải thích thông tin tôi đưa ra trong các chuyến tham quan, nhưng tôi sợ phải làm điều đó vì kiến ​​thức tiếng Anh của mình.

freetehrantour.com

Nhà du lịch người Ireland đã cho tôi ý tưởng này nói với tôi rằng nội dung quan trọng hơn và mọi người sẽ hiểu tiếng Anh của tôi. Sau một năm suy nghĩ, tôi đã đến điểm bắt đầu. Podcast này là về Tehran, giao thông vận tải, thực phẩm, văn hóa và giá cả ở Iran.

Trong tập đầu tiên, tôi đã nói về thị thực và lý do tại sao bạn nên đến Iran. Tôi hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn và bạn thích nó

Để tìm tôi, Trong ứng dụng podcast của bạn, chỉ cần tìm kiếm du lịch đến Iran. Thêm thông tin và liên hệ, gửi email đến me@abbasm.com

Nghe trên: Neo | Podcast của Apple | Spotify | Castbox | Máy cắt