Đảo trên bầu trời ~

Với những cánh én bay ngang qua, ôi chao, ôi bướm Một ánh mắt yêu thương, bầu trời đêm Bạn nhìn thấy quá khứ Cái chết của mặt trời Ánh sáng Tình yêu Con đom đóm đã chiến thắng.