Nó Tết âm lịch, không chỉ Tết

Tôi đã bị tấn công bằng lời nói bằng cách sửa lỗi cho ai đó để nói Tết âm lịch Tết thay vì Tết của người Trung Quốc.

Đó là sự lựa chọn của bạn nếu bạn muốn nói Tết của người Trung Quốc. Nhưng thực tế, không chỉ người Trung Quốc mới ăn mừng. Người Việt và những người khác cũng làm như vậy. Có rất nhiều sự khác biệt giữa cách mọi người ăn mừng nó. Nhận thức văn hóa là mát mẻ và quan trọng.

Mọi người có nói chúc mừng năm mới của người Mỹ hay chúc mừng năm mới ở Canada hay họ chỉ nói chúc mừng năm mới?

Là một người Việt gốc Trung Quốc, tôi thích nói Tết Nguyên đán hơn vì tôi không thể phủ nhận danh tính này hay danh tính khác.

Berkeley là một nơi đáng sợ.