Ivana Knezevic,

Tôi quên đề cập đến tôi yêu bức ảnh này của bạn, góc nhìn, trang phục, mái tóc của bạn.

Hình ảnh thực sự tốt đẹp.