Jaflong, một cô con gái của thiên nhiên.

Jaflong, Sylhet ở Bangladesh

Jaflong là con gái của thiên nhiên và là một nơi tuyệt vời của bộ sưu tập đá và cũng là một trạm đồi và điểm du lịch nổi tiếng ở Bangladesh. Nó cũng là một danh lam thắng cảnh gần đó giữa những vườn trà. Được lịch sử biết đến, hàng ngàn năm trước đây là một khu rừng kể từ Vương quốc Khasia & Jainta. Sau khi bãi bỏ truyền thống Zamindari (Chúa đất) vào năm 1954, Vương quốc Khasia & Jainta đã chấm dứt các quy tắc của các vị vua. Tuy nhiên, nhiều năm khu vực rộng lớn của Jaflong đã nằm xuống. Kết quả là các doanh nhân bắt đầu đến Jaflong trên đường tìm kiếm đá. Là một doanh nghiệp đá, lớn lên, các khu định cư mới cũng phát triển.

Vào những năm 1980, 55 km kết nối đường Jaflong đã được thiết lập với Sylhet. Từ đó trở đi, vẻ đẹp và vẻ đẹp lan tỏa khắp cả nước.

Xem chi tiết https://anjumanara.com/jaflong-sylhet/