Kedarkantha Snow Trek với Renok

Kedarkantha Trek là một chuyến đi dễ dàng đầy tuyết trong suốt tháng hai đến tháng năm. Kedarkantha Trek bắt đầu từ Sankri, khoảng 190 km lái xe từ Dehradun. Chúng tôi bắt đầu vào sáng sớm lúc 8 giờ sáng và đến được Sankri lúc 4 giờ chiều. Đó là một chuyến đi tuyệt vời qua những con đường cong và những thị trấn nhỏ như Purola, Mori và Netwar. Khi chúng tôi đến Renok Adventures, nhóm đã gặp chúng tôi và phục vụ trà nóng với bánh quy.