Kendall, đây là một đọc tốt. Sau khi bơi cùng cá mập, tôi nhận ra rằng tôi đã nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi của mình và yêu nó. Tôi đã nhận ra trong vài năm qua, tôi có thể làm việc để vượt qua nỗi sợ hãi và đọc tác phẩm của bạn khiến tôi nghĩ rằng nhiều người cần phải học hỏi từ điều này. Đối tác của tôi rất sợ bay - Tôi sẽ để cô ấy đọc cái này. Cảm ơn :)