La vita è bella.

Cuộc sống thật đẹp. Vẻ đẹp là trong mắt của kẻ si tình & vẻ đẹp luôn ở đây để thấy chừng nào bạn còn làm cho mình phải suy nghĩ. Khi bạn chọn nhìn thấy tất cả cuộc sống huy hoàng đã mang đến cho bạn, phép màu mở ra trước mắt bạn. Có thể bạn luôn nhìn về phía sáng hơn và có thể bạn tập trung vào ánh sáng ngay cả trong thời điểm tối nhất. Xoxo