Vài năm qua

Những năm vừa qua thật thú vị - đôi khi cũng mệt mỏi! Tôi đã đi từ Costa Rica đến Bali và đã rút lui ở đó được gần một năm.

Sau đó tôi bắt đầu đi du lịch Ấn Độ một lần nữa để học và học thêm Yoga trong ba tháng.

Bây giờ tôi trở lại Vương quốc Anh một thời gian và nhiều cuộc tĩnh tâm sẽ đến Bali trong vài tháng tới.

Lớp học nghệ thuật từ khóa tu cai nghiện của tôi ở Bali

Đã thay đổi nhiều cách mà tôi dạy và giữ các khóa tu của mình, cũng như chương trình tôi cung cấp, đó là tất cả những điều mới mẻ và thú vị để khám phá.

Đối với bạn và cũng đối với tôi vì đó là một thử thách mới để vượt qua và tiếp nhận.

Chỉ cần rất cẩn thận với dinh dưỡng của tôi, chọn những gì tôi đưa vào cơ thể một cách cẩn thận để tôi có thể duy trì năng lượng cho tất cả.

Lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi người vào buổi sáng vui vẻ này,

Sophie Jones Xx