Nắp: Tokyo

Một số điều yêu thích của tôi được tìm thấy trên mặt đất.

Chúng tôi không nói về máy dò kim loại hoặc quy tắc năm giây hoặc bất cứ điều gì tương tự, nhưng tôi không ngừng tò mò và quan tâm đến các nắp khác nhau, nắp hố ga, nắp van, v.v. ngày. Vài tháng trước, tôi đã viết về một số nắp đậy yêu thích của tôi ở Melbourne, Úc và một câu chuyện họ tiết lộ về một người nhập cư tên là John Danks.

Trong năm tới, tôi sẽ đi du lịch đến một số địa điểm kỳ lạ khác nhau cùng với gia đình, và chắc chắn sẽ không ngừng khám phá sự thất vọng của bọn trẻ (và thường tự đặt mình vào nguy hiểm bằng cách dừng lại ở giữa ngã tư và tương tự) để chụp ảnh những gì tôi đang tìm thấy trên mặt đất để tôi có thể chia sẻ chúng với bạn.

Chúng tôi gần đây nhất ở Tokyo, nơi họ làm rất tốt. Đây là một số mà tôi tìm thấy.