Cuộc sống là huyền diệu

Khi tôi ngồi xuống dưới gốc cây tìm nơi trú ẩn khỏi ánh mặt trời thiêu đốt, tôi có một cái nhìn tuyệt vời về Đền Vàng.

Thật là tráng lệ.

Nhưng có một cái gì đó khác về nơi này, khiến nó trở nên đặc biệt. Có một cái gì đó về nơi này, mang lại cảm giác bình yên bẩm sinh trong bạn.

Tôi không thể hiểu được tại sao. Đó không phải là tượng đài thực tế. Và tôi đã không biết nhiều về lịch sử của nó (tôi có một ý tưởng mơ hồ sau khi đến thăm bảo tàng trong đền).

Nhưng nơi này thực sự cảm thấy đặc biệt.

Có lẽ đó là vì người dân. Sự tử tế mà họ quản lý mọi thứ.

Họ đã có một phương châm đơn giản - Lòng tốt trên hết.

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một lòng biết ơn. Tôi rất biết ơn vì đã ở đó, trải nghiệm điều này.

Cuộc sống trong chính nó là khá huyền diệu.