Sinh nhật của Lily

Thứ chín của tháng hai là sinh nhật của Lily. Thật không may, tôi vẫn còn ở Đài Loan. Vì vậy, một vài ngày trước, chúng tôi quyết định đi du lịch khi Lily trở về Đài Loan. Chuyến đi có kết nối tuyệt vời với chúng tôi. Năm ngoái, chúng tôi mong muốn được đến Nhật Bản để xem sakura. Và một cái gì đó tốt đẹp cuối cùng đã xảy ra, tôi không thể tưởng tượng điều đó. Đó từng là một kinh nghiệm tuyệt vời. Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại sakura ở Nhật Bản vào năm 2020. Để kỷ niệm vẻ đẹp của chúng ta.