Louvre Abu Dhabi để giới thiệu những bức tranh hiếm về Rembrandt và Vermeer

Louvre Abu Dhabi đã công bố vào Chủ nhật rằng bảo tàng sẽ khai mạc chương trình đầu tiên 2019 bằng cách trưng bày các tác phẩm tuyệt đẹp của các nghệ sĩ Hà Lan nổi tiếng thế giới Rembrandt và Vermeer lần đầu tiên ra khỏi Pháp. Bộ sưu tập có tiêu đề là Rembrandt, Vermeer và Thời kỳ hoàng kim của Hà Lan: Những kiệt tác từ bộ sưu tập Leiden và Musee du Louvre, kỷ niệm Thời kỳ hoàng kim của Hà Lan và sẽ được trưng bày từ ngày 14 tháng 2 đến 18 tháng 5.