Suối nước nóng Lussier - Canada - www.steam-sauna.com

Suối nước nóng Lussier - Canada - www.steam-sauna.com

Suối nước nóng Lussier - Canada

Lussier Hot Springs là một suối nước nóng chưa phát triển ngay bên trong Công viên tỉnh Whiteswan Lake ở British Columbia, một tỉnh của Canada.

Hồ bơi nóng nhất lên tới 43C, và sau đó nước nguội dần khi chảy qua phần còn lại về phía sông Lussier.

Ngâm mình ở Lussier Hot Springs rất hữu ích. Lussier Hot Springs có một lợi ích sức khỏe tự nhiên. Khả năng chữa bệnh của suối nước nóng đã được sử dụng trong hàng ngàn năm và được chấp nhận rộng rãi trên thế giới như là lựa chọn điều trị tự nhiên cho các bệnh thông thường khác nhau.

Nguồn dữ liệu & hình ảnh: Wikipedia.org

www.steam-sauna.com

#Steam #steam62 # #stressman Quản lý #muscle # Da