Gặp chúng tôi tại ANON BLOCKCHAIN ​​SUMMIT AUSTRIA

Chúng tôi sẽ tham dự ANON BLOCKCHAIN ​​SUMMIT AUSTRIA sẽ diễn ra tại Vienna, Áo trong suốt 2 trận3 tháng 4 năm 2019.

Hội nghị thượng đỉnh Blockchain ANON Áo sẽ là một hội nghị hai ngày toàn diện tập trung vào các ứng dụng thực tế của blockchain trong kinh doanh, chính phủ, ngân hàng & tài chính, y tế cũng như năng lượng. Các diễn giả có kinh nghiệm, các nhà đầu tư nhạy bén và các nhà lãnh đạo quan điểm sẽ kiểm tra các cơ hội và mối đe dọa của công nghệ mới nổi này. Họ sẽ phân tích hiện trạng và đưa ra một tầm nhìn xa về những gì chúng ta có thể mong đợi trong tương lai.

Tham gia Hội nghị thượng đỉnh Blockchain quốc tế đầu tiên của Áo, gặp gỡ Experio và tìm kiếm sự hợp tác với các công ty tốt nhất đang đổi mới trong ngành công nghiệp Blockchain thú vị.

Nếu bạn muốn gặp chúng tôi, hãy gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ info@experio.at

Tham gia cuộc trò chuyện trên Telegram và theo dõi chúng tôi trên Twitter