bản quyền @ mindflowjournal
Đôi khi rất khó để hiểu được cảm xúc, và khó thừa nhận hơn. Tuy nhiên, sự che giấu thực sự cao nhất của bạn là trong tình cảm sâu sắc nhất của bạn.
要 體悟 感受 有時候 很難 , 要 承認 更難。 然而 你 最高

MindFlowJournal

// 請 LikeCoin 回饋 創 作者:

  1. LikeCoin ID
  2. Biểu tượng ↓↓↓ 下面 下 感謝 ↓↓↓