Tâm trạng và nhiếp ảnh đô thị của Yeshi Kangrang

Những cảnh đường phố sáng tạo của Yeshi Kangrang, một nhiếp ảnh gia, người chỉnh sửa và du khách Tây Tạng hiện đang có trụ sở tại Toronto, Canada.

https://ph photorist.com/street-yeshi- Khangrang /