Chuyển ra khỏi nhà của tôi đến khách sạn để học cao hơn ở một thành phố mới là một thách thức rất lớn đối với tôi vì thực tế là tôi chưa bao giờ xa nhà trong đời. Đó không phải là một khởi đầu tốt cho hành trình này khi đến nhà trọ của tôi và tôi đã rất sợ hãi. Tuy nhiên nhận ra một thực tế rằng bây giờ đây là con đường duy nhất phía trước và những gì tôi phải đạt được phải trải qua điều này, tôi dần dần điều chỉnh bản thân trong môi trường phù hợp.

Điều đó đã giúp tôi biết rằng bạn không có môi trường và điều kiện theo sở thích của bạn. Bạn phải thích nghi theo tình huống mà bạn gặp phải và tôi nghĩ là một kỹ sư dân sự, điều này sẽ giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này vì lĩnh vực của chúng tôi đòi hỏi rất nhiều đặc điểm này và kinh nghiệm này đã khiến tôi phát triển kỹ năng này và tôi nghĩ điều này sẽ rất hữu ích cho tôi nếu tôi được đưa vào làm việc trong bất kỳ môi trường nào.