Điểm ăn chay NYC cho mọi dịp với Sarah Nusbaum | Locasaurus Recs (Tập 4)

Locasaurus Recs | Ngày 11 tháng 2

Chào mừng đến với Locasaurus Recs! Đây là một podcast về các điểm và đề xuất địa phương tuyệt vời cho mọi dịp, được cung cấp bởi Locasaur - cách dễ nhất để chia sẻ và thể hiện tình yêu với các điểm địa phương của bạn. Yêu cầu chúng tôi cho recs hoặc chủ đề ở đây.

Theo dõi: Podcast của Apple / Spotify / Google Podcasts

Sarah Nusbaum là một phần của đội ngũ đằng sau @vegan_nyc và thực hiện sứ mệnh của mình là tìm kiếm thực phẩm Vegan tốt nhất mà thành phố New York phải cung cấp. Cô đến nhóm để thảo luận về những gì tạo ra (và nơi tìm thấy) một chiếc burger chay tuyệt vời (10:47), các điểm cho các món ăn dân tộc thuần chay (17:09) và giúp đỡ tất cả những người ăn thịt quan trọng khác ngoài đó với những điểm hẹn hò thuần chay tuyệt vời (21h15).

Theo dõi Vegan_NYC trên Locasaur:

Theo dõi: Podcast của Apple / Spotify / Google Podcasts