Chăm sóc phụ huynh cho khách hàng của NRI tại Kerala

Bạn có lo lắng về cha mẹ đơn độc của bạn? Bạn có nên tìm nguồn đáng tin cậy để chăm sóc cha mẹ phụ thuộc ở Ấn Độ không?

Khi họ đấu tranh với việc vượt qua thói quen hàng ngày, điều đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ. Đó cũng là một nguồn lo lắng lớn cho trẻ em ở nước ngoài. Hãy để chúng tôi giúp bạn với một số lo lắng này. Giải pháp quê hương là ở đây để phục vụ họ.

Kết nối với chúng tôi và chúng tôi sẽ đảm bảo họ tận hưởng những giây phút thứ hai trong cuộc sống của họ một cách yên bình. Chúng tôi có thể đi cùng bệnh nhân từ nhà đến bệnh viện. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ trong các cuộc hẹn cần thiết với bệnh viện.

Chăm sóc phụ huynh cho khách hàng của NRI tại Kerala: Giải pháp và dịch vụ nội địa