Vô thần

Tập 26

Chương 2500: Sự kết thúc

Chỉnh sửa bởi ĐỎ

Lục địa Cửu Mây trở lại bình yên trong một đêm.

Đền tối cao đã bị dỡ bỏ. Đền trống không còn tồn tại nữa, và sẽ không bao giờ quay trở lại. Đền quỷ đã bị dỡ bỏ. Thế giới động vật tối cao, Roc Roc Clan đã không dám quay trở lại.

Đền cuộc sống trở lại với cuộc sống. Đền thờ phẫn nộ thần thánh thịnh vượng.

Nơi có Đền thờ Fortune trước đây, một ngôi đền Fortune mới trở lại và một lối đi đến thế giới Lin Feng Phong đã được tạo ra. Cả hai đều là Đền thờ Fortune. Mọi người từ bên trong có thể đến đó như họ muốn, nhưng những người từ bên ngoài cần sự cho phép. Đọc thêm