Đồng hồ thiên văn Prague

Điểm tham quan tốt nhất ở Prague - Đồng hồ thiên văn Prague nằm ở Quảng trường Cũ Prague. Đồng hồ đã được cấu thành vào ngày 9 tháng 10 năm 1410. Đồng hồ reo mỗi giờ và bắt đầu bằng một buổi trình diễn - tiếng chuông và các bức tượng bắt đầu di chuyển - Vainness nắm tay cô, Mercenary mặc đồ khốn khổ với bao tải tiền xu, Skeleton tượng trưng cho cái chết Kẻ thù Công giáo mô tả như một người Hồi giáo bốc đồng.