Thúc đẩy lối sống bộ lạc

Một vài thập kỷ trước, lối sống của bộ lạc được coi đơn giản là lãng mạn và được dán nhãn chống khoa học, chống quốc gia và chống phát triển. Người ta cho rằng Tribals và Lối sống của họ không có tương lai.

Ibedii tin rằng du lịch nông thôn hiện đại đòi hỏi sự bền vững, nhấn mạnh đến bảo tồn và nhu cầu hài hòa giữa chính du lịch, văn hóa và thiên nhiên, cân bằng ba P P: con người, hành tinh và thịnh vượng.

Mục tiêu của chúng tôi là tổ chức và quảng bá các điểm đến du lịch cùng với các cộng đồng bản địa hỗ trợ họ có nguồn thu nhập bền vững.

Các dân tộc bản địa của Panama, là những người bản địa của Panama.

Bất chấp ảnh hưởng leo thang của xã hội hiện đại, nhiều nhóm trong số này vẫn tiếp tục giữ vững văn hóa truyền thống, ngôn ngữ và lối sống bộ lạc của họ.

Chúng tôi sử dụng #ibediilife trong phương tiện truyền thông xã hội như là định danh của khái niệm nguyên tố này.