Đường sắt RRB CEN 1/2019 Ứng dụng thông báo việc làm NTPC Ngày cuối cùng

Chính phủ trung ương đã đưa ra thông báo của Jobs về việc lấp đầy 4 vị trí tuyển dụng Đường sắt Lạc trong 3 năm tới. Dựa trên thông tin thân mật thông qua Hội đồng tuyển dụng đường sắt Giai đoạn đầu tiên Tuyển dụng cho Đường sắt RRB CEN 1/2019 Việc làm NTPC sẽ được phát hành vào tháng 2 đến tháng 3 năm 2019 và quảng cáo việc làm đường sắt giai đoạn hai có thể sẽ được công bố vào tháng 5 tháng 6 năm 2020 Swarn Aarakshan (Đặt trước 10%) cho hạng mục kinh tế chung yếu hơn về đường sắt mới 2019 sẽ được phát hành.

Đường sắt RRB CEN 1/2019 NTPC

Dựa trên tuyên bố của Bộ trưởng Đường sắt Piyush Gót trong 2 năm tới, khoảng 2,5 nhân viên Lac sẽ nghỉ hưu và được bồi thường khoảng 4 việc làm Lac trong Đường sắt trong 3 năm tới. Nhận xét về bharti Gidel đường sắt đang diễn ra nói rằng trước tháng Tư tham gia vào các bài viết khác nhau sẽ được cung cấp. Thông báo về 2 Công việc Đường sắt Lạc sẽ được thực hiện vào tháng 2 năm 2019.

RRB NTPC việc làm 2019, RRB CEN 01/2019 NTPC Việc làm, đường sắt 1 lac 30 nghìn việc làm, rrb đường sắt ntpc thông báo việc làm, Đường sắt ứng dụng NTPC Ngày ứng tuyển RRB NTPC Thông báo 01/2019, 02/2019, & 03/2019 Thông báo tuyển dụng tập trung (CEN) số RRC-01/2019 sẽ được phát hành các ứng dụng TRỰC TUYẾN từ các ứng viên đủ điều kiện cho các bài đăng của:

Tải xuống 1.3 Thông báo việc làm Lạc

. kiêm Đánh máy, Thực tập thương mại, Thạc sĩ Trạm, v.v ... Ngày mở đăng ký ứng dụng trực tuyến là 28.02.2019-RRB / CEN 01/2019.

.

.

. d 2019 - RRC 01/2019 Tiêu chí Đủ điều kiện Bắt buộc Một ứng viên phải vượt qua bằng cấp Cao học từ một trường Đại học / Học viện được công nhận. Đọc thêm….