Rana Mukherji tham gia chương trình Podcast ảnh hưởng với người dẫn chương trình Jonathan Worsley

Podcast này kiểm tra các ứng dụng của công nghệ blockchain trong ngành khách sạn. Lắng nghe khi Rana thảo luận về cách blockchain giúp khách du lịch lấy lại quyền kiểm soát trải nghiệm và dữ liệu của họ bằng cách loại bỏ những người trung gian tham lam và khắc phục sự thiếu hiệu quả đã gây khó khăn cho ngành trong nhiều thập kỷ.