Lưu ý phát hành - ngày 14 tháng 3 năm 2019

Cập nhật cho greatescape.co

Mới + Cải tiến

  • Đã thêm tùy chọn chuyến bay 1 chiều, một trong những tính năng được người dùng yêu cầu nhiều nhất cho đến nay.
  • Đã thêm một trang đích tĩnh để người dùng đặt nguồn gốc và ngày trước khi tải bất kỳ dữ liệu nào.
  • Cập nhật ảnh bìa cho SEO
  • Các bộ lọc vé hiện có hộp kiểm lưu bộ lọc lưu trữ của bộ kiểm tra để cho phép người dùng cho biết họ có muốn bộ lọc vé của họ được lưu trên các thành phố khác nhau hay không.
  • Thay đổi cách các chuyến bay của tòa nhà chọc trời được cập nhật để có được kết quả phù hợp hơn.

Sửa lỗi

  • Giá Skyscanner hiện hiển thị với định dạng để dễ đọc hơn
  • Đã sửa lỗi trong đó thời lượng vé và bộ lọc giá dường như được đặt ngẫu nhiên trong khi các chuyến bay đang được tải.