Kiến trúc La Mã, Baroque, Gothic và Hiện đại. Tham quan ở Andorra