Salzburg: Nơi Mozart được sinh ra và Julie Andrew Sang

Salzburg là một thánh địa âm nhạc vì nó là nơi sinh của Mozart và là bối cảnh cho bộ phim Âm thanh của âm nhạc. Đây cũng có nhiều kho báu khác để khám phá bao gồm cung điện và nhà thờ được trang hoàng đẹp mắt.

ĐỌC THÊM