#Sự tỉnh táo

Campuchia | 26.01.2019 | ORAMASpeaks_
Những cảm giác, Chúng là thật, chúng là thật. Cảm giác về bóng tối, làm tôi rùng mình, khiến tôi cảm thấy
Sự hiện diện của ai đó ở đó, Nó phát triển gần hơn, nó đánh cắp sự tỉnh táo của tôi, nhưng nó không bao giờ tiết lộ
Chính tôi, tôi có thể cảm thấy nó bên cạnh tôi. Nó khiến tôi đặt câu hỏi, Thực tế của riêng tôi
Sức mạnh cao hơn, đến mà không rõ ràng Nếu có đức tin, thì không cần sự tỉnh táo Tâm trí và trái tim của tôi, Một thái cực trung tâm. Nhưng nói một cách đơn giản, Đây là con đường tâm linh của tôi.

Khi tôi bắt đầu con đường tâm linh của mình, điều đó còn đáng sợ và xa lạ hơn cả những cảm giác bình tĩnh cuối cùng đã tìm thấy bản thân mình. Quan niệm sai lầm phổ biến là một khi bạn tìm thấy con đường tâm linh của mình, bạn có sự giác ngộ gần như ngay lập tức hoặc sự tìm kiếm tức thời này của chính mình. Khi trên thực tế, thì đó là một hành trình. Ngay cả bây giờ, 2 năm sau tôi đi trên con đường này toàn thời gian, tôi nhận ra rằng tôi mới bắt đầu tìm thấy vẻ đẹp. Những gì đã từng là đáng sợ và kỳ lạ, bây giờ được chấp nhận và an ủi. Đó là một quá trình tăng trưởng, nó là một quá trình tìm kiếm sự cân bằng giữa logic và cảm giác, giữa tâm trí và trái tim. Đây là con đường tâm linh của tôi.