Sarah Stroh, tên làng này nghe có vẻ quen thuộc!

Tôi nghĩ rằng tôi nhớ về việc đọc nó trong một cuốn sách tên là Trái cây tươi, Cơ thể bị hỏng của Seth Holmes và bao nhiêu người lao động làm việc trong điều kiện tồi tệ đã đi một hành trình nguy hiểm bắt nguồn từ Oaxaca.

Xin lỗi để đi chệch khỏi chủ đề của tác phẩm của bạn, tôi thực sự tò mò muốn xem liệu những tài khoản đó có bất kỳ mức độ nào từ một địa phương.