Tìm kiếm ý nghĩa với SoulSpace

Gần đây tôi đã ngồi với Adrian Choo và Thal Mohammed, người dẫn chương trình podcast SoulSpace, để nói về một số cuộc phiêu lưu gần đây. Nếu bạn được truyền cảm hứng từ những bài viết trước về vợ tôi và tôi rời Toronto để tìm kiếm linh hồn, bạn có thể tận hưởng một giờ và nhận được toàn bộ câu chuyện ở đây: