Đền thờ của cuộc sống

Trong một thế kỷ, gia đình Jimenez-Quispe đã tạo ra những bản retablesos được tổ chức trên khắp thế giới. Nghệ sĩ thế hệ thứ ba, Claudio Jimenez-Quispe, kể cho chúng tôi về những tác phẩm nghệ thuật của anh ấy, cuộc sống của anh ấy và cách hai người không thể tách rời.