Nam California ở Bloom

Một loạt các hình ảnh hay thay đổi từ một lần tăng

Sơn quý bà và cây mù tạt, San Juan Capistrano, California © Lindsay Linegar 2019

Trong những ngày trước mùa xuân, miền nam California đang trải nghiệm một số vẻ đẹp kỳ quái trong tự nhiên. Ở phía nam Quận Cam, cây mù tạt đang nở rộ, và chúng tôi hiện đang chứng kiến ​​một cuộc di cư của Lady Lady tuyệt đẹp. Những bức ảnh sau đây được chụp trong một lần đi bộ, chủ yếu từ một địa điểm duy nhất, trên đồi San Juan Capistrano, California, ngày 14 tháng 3 năm 2019. Không có hình ảnh nào được chỉnh sửa, ngoại trừ bức ảnh cuối cùng, và tất cả chúng đều được chụp một chiếc iPhone 6.

Lấy từ mặt đất

Tất cả hình ảnh © Lindsay Linegar 2019