Spire nói về cơ hội nghề nghiệp tại trường Anh-Trung, Jakarta

Spire vinh dự được tham gia Ngày hội nghề nghiệp được tổ chức tại trường Anh-Trung, Jakarta. Jeffrey Bahar, Phó Giám đốc điều hành của nhóm Tư vấn và Nghiên cứu Spire đã chia sẻ những hiểu biết về cơ hội nghề nghiệp, phạm vi nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch kinh doanh.

Để biết thêm thông tin: http://bit.ly/2T2mwsm

#Spire #CareerDay #JeffreyBahar #AngloChinese #School # Jakarta # Economy #skillsets