Nhà thờ thánh George George

Các điểm tham quan du lịch ở Prague Cộng hòa Séc - Nhà thờ Thánh George George là một nhà thờ nằm ​​trong Thành cổ Prague. Nhà thờ được thành lập bởi Vratislaus I, Công tước xứ Bohemia, vào năm 920. Nhà thờ được mở rộng vào năm 973, với sự mở rộng của Tu viện Thánh Benedict. Nhà thờ đã được tân trang lại sau trận hỏa hoạn vào năm 1142. Vào đầu thế kỷ 18, Nhà nguyện Thánh John đã gắn liền với Nhà thờ. Giữa những năm 1887 đến 1908, Nhà thờ được xây dựng lại, với mục đích, để tái thiết kế thiết kế theo kiểu La Mã của Nhà thờ. Ngày nay, nhà thờ thánh George George chứa đựng nghệ thuật của người boho từ thế kỷ 18.