Nhiếp ảnh Drone du lịch tuyệt đẹp của Gary Cummins

Phong cảnh trên không ấn tượng của Gary Cummins, một nhiếp ảnh gia tài năng, khách du lịch và phi công máy bay không người lái đến từ Toronto, Canada.

https: // ph photorist.com/drone-ÿ-cummins/