Hỗ trợ nhân viên liên bang PHL trong thời gian #Shutdown

Sân bay quốc tế Philadelphia đang thu thập nguồn cung cấp - bao gồm thực phẩm, tã lót, các sản phẩm vệ sinh - và đã thiết lập một phòng đựng thức ăn tại sân bay cho tất cả nhân viên liên bang, không chỉ nhân viên sân bay. 9 giờ tối Từ thứ Hai đến thứ sáu. Địa điểm thả là trung tâm I-E-T nằm cạnh Trung tâm thông tin sân bay, nhà ga C, đường khởi hành