Nhà thờ Týn

Điểm tham quan Prague - Nhà thờ Đức Mẹ trước Týn, là một Nhà thờ Công giáo nằm gần Quảng trường Phố cổ Prague. Nhà thờ có trước Nhà thờ chính tòa Prague cho đến thế kỷ XIV. Vào thế kỷ thứ mười một, nhà thờ Týn được xây dựng theo thiết kế La Mã. Năm 1256, một nhà thờ gothic khác đã được lắp ráp. Sự phát triển của Giáo hội Týn hiện tại bắt đầu từ thế kỷ XIV. Vào đầu thế kỷ thứ mười lăm, sự phát triển đã tương đối kết thúc - tầng thượng và tháp pháo chưa được lắp ráp. Tầng thượng được xây dựng vào năm 1450 và các tháp pháo không lâu sau đó.